სერვისები

blueprint

საპროექტო მომსახურება

წინა საპროექტო დოკუმენტაცია ნაკვეთის შეძენისას პროფესიული კონსულტაცია; ობიექტის  არსებული სიტუაციის შესწავლა, ფოტოფიქსაცია;…
photo-camera

ფოტომონტაჟი

ფოტომონტაჟი წარმოადგენს, არსებული სიტუაციის ამსახველ ფოტოზე დამონტაჟებულ საპროექტო ობიექტს, თავისი პარამეტრების, მასალების…
drawing

შიდა აზომვითი ნახაზები

შიდა აზომვითი ნახაზი წარმოადგენს შენობის არსებული გეგმარების ასახვას სათანადო პარამეტრების ჩვენებით.
video-player

ვიდეორგოლების მომზადება

საპროექტო ობიექტის სივრცობრივ-მოცულობითი იერსახის ჩვენება სხვადასხვა რაკურსით, სტატიკურად ან დინამიკაში მუსიკალური ფონის თანხლებით.
house-plans

ინტერიერის დიზაინი

კედლების, ჭერის, იატაკის, და ჩაშენებული ავეჯის დიზაინის ნახაზები. მასალების სპეციფიკაცია და ყველა…
crane-transporting-construction-material-for-a-building

პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის შედგენა

შენობის საძირკვლების, სართულშია გადახურვების, კოლონების, რიგელების კიბის უჯრედის და საჭირო კვანძების ნახაზების…

პროექტები

სასარგებლო ბმულები